Karcher.am Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Բարձր ճնշման սարքեր պրոֆեսիոնալ
Էլեկտրական հոսանքի տեսակը 1/230/50 ֆ/Վ/հց Արտադրողականությունը 230-560 լ/ժ Ճնշումը 190 բար Ջրի առավելագույն ...
Էլեկտրական հոսանքի տեսակը 3/400/50 ֆ/Վ/հց Ճնշումը 250 բար Արտադրողականությունը 400-930 լ/ժ Շարժիչի ...
Ճնշումը 250 բար Արտադրողականությունը 400-930 լ/ժ Ջրի առավելագույն մուտքային ջերմաստիճանը մինչև ...
  Էլեկտրական հոսանքի տեսակը 3/400/50 ֆ/Վ/հց Արտադրողականությունը 500-1000 լ/ժ Ճնշումը 250 բար Ջրի ...
Էլեկտրական հոսանքի տեսակը 3/400/50 ֆ/Վ/հց Արտադրողականությունը 1000 լ/ժ Ճնշումը 231 բար Ջրի առավելագույն ...
  Էլեկտրական հոսանքի տեսակը 3/400/50 ֆ/Վ/հց Արտադրողականությունը  240-700լ/ժ Ճնշումը 215 բար Ջրի ...
Էլեկտրական հոսանքի տեսակը 3/400/50 ֆ/Վ/հց Արտադրողականությունը  240-700լ/ժ Ճնշումը 175 բար Ջրի ...
Էլեկտրական հոսանքի տեսակը 3/400/50 ֆ/Վ/հց Արտադրողականությունը  240-700լ/ժ Ճնշումը 175 բար Ջրի ...
Էլեկտրական հոսանքի տեսակը 1/230/50 ֆ/Վ/հց Արտադրողականությունը  230-600լ/ժ Ճնշումը առավել. 160 ...
Էլեկտրական հոսանքի տեսակը 1/230/50 ֆ/Վ/հց Արտադրողականությունը 230-560 լ/ժ Ճնշումը 190 բար Ջրի առավելագույն ...
Էլեկտրական հոսանքի տեսակը 1/230/50 ֆ/Վ/հց Արտադրողականությունը 560 լ/ժ Ճնշումը 150 բար Ջրի ...